Bezeg lahko sušimo v manjših količinah večkrat

Za sušenje potrebujemo okensko polico v senci ali nekaj prostora na komodi