»Pustolovščine«  so zgodbe o peripetijah, ki jih je doživela in zakuhala »z vsemi žavbami namazana« druščina prijateljev, ki so bili v 80-letih sošolci na ljubljanski Pravni fakulteti. Zgodbice so polne humorja in nepričakovanih domislic študentov in bodočih pravnikov, katerim se kmalu pridružijo učitelji športne vzgoje na osnovnih šolah. Študentje so si iskali občasne zaposlitve v obšolskih dejavnostih osnovnih šol, kar pa je močno okrepilo nabor dogodivščin in jih razširilo krepko preko meja fakultete. Prijateljsko druženje v gostilnah, športne in jadralske aktivnosti so bili generator novih domislic in dogodivščin vse v odraslo dobo.

V knjigi je 75 kratkih in resničnih zgodbic z duhovitimi dialogi. Zgodbe so opremljene s karikaturami in starimi fotografijami protagonistov in marsikdo bo med njimi utegnil odkriti tudi kakega svojega znanca.

Za mlajše bralce pa bo knjiga pravi zgodovinski prikaz zabave in življenja mladih v času brez mobilnih telefonov in interneta.

Na nakup knjige